BIO-RESONANTIE


Wat is bio-resonantie?

De betekenis van bio-resonantie ligt al in het woord zelf besloten;
bio: omvat alles wat met leven samenhangt, resonantie is meetrillen.
Dit betekent dat datgene wat zich binnenin het lichaam en/of de geest afspeelt kan gaan resoneren met eenzelfde frequentie die aangeboden wordt vanuit de buitenwereld.
We voelen dit wanneer de frequenties van geluid of muziek ons raken.

Hoe werkt bio-resonantie?

Specifieke trillingsfrequenties van stoffen.
Dr. Rife (1930) ontdekte dat ieder orgaan, alle lichaamsvloeistoffen, de hormonen, schimmels, virussen, parasieten, wormen, kruiden, geneesmiddelen, kristallen, zelfs iedere gedachte zijn eigen elektromagnetische frequentiespectrum heeft. Een soort code, een trillingsfrequentie die te vergelijken is met een toon die specifek is voor die stof, voor dat orgaan, voor die functie.
Bij Body-Pitstop worden die trillingsfrequenties gemeten met specifieke apparatuur. Aan de mate waarin die trillingsfrequenties resoneren, kunnen we zien welke blokkades het lichaam heeft opgeworpen.

Frequenties meten
Allereerst meten we het functioneren van de lichaamssystemen. Wanneer er een verstoring aan het licht komt meten we welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een verstoring van de darmmeridiaan, kunnen we meten of deze wordt veroorzaakt door voeding, ziekteverwekkers, stress en/of een combinatie van factoren. Hierbij meten we de trillingsfrequenties van de mogelijke veroorzakers. Wanneer er resonantie optreedt met de informatie in het lichaam, duidt dit op de veroorzaker(s) van de blokkade.

Behandelen
We kunnen met de apparatuur niet alleen meten, maar ook behandelen. De frequenties van bijvoorbeeld allergenen kunnen worden geneutraliseerd en ziekteverwekkers kunnen worden behandeld met hun eigen frequentiespectra zodat ze stuktrillen. De helende frequenties van homeopathische middelen, kleuren, vitamines en mineralen worden ingezet om het lichaam te versterken waardoor het zelfherstellend vermogen wordt aangezet.
Het werken met bioresonantie- en frequentietherapie vergt een grote mate van afstemming van de therapeut op de cliënt.

 

BODY-PITSTOP